Building for Sale in Wennappuwa (with Bike Service)

  • Rs.9000000.00
  • Published date: 2018/04/19
    • Wennappuwa, Sri Lanka

Slect a reason

වෙන්නප්පුව, ලුණුවිල පිහිටි නිව්.එස්.ඒ මෝටර්ස් බජාජ් යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානය සහ එහි සියලුම උපකරණ හා අමතර කොටස් සමග වහාම විකිණීමට ඇත

Shop for sale in Lunuwila


  • Name Of Advertiser: Ashoka
  • Telephone No 1: 0312262830
  • Telephone No 2: 0772924123
  • Post Address : Wennappuwa, Lunuwila
  • Price: 9000000

Related listings